Sagan

Hafið fiskverslun var stofnuð árið 2006 af þeim Eyjólfi Pálssyni og Halldóri Halldórssyni. Fyrst um sinn eingöngu til húsa að Hlíðasmára 8 Kópavogi. Árið 2013 opnuðu þeir vinir annað útibú í Spönginni Grafarvogi. Heildverslun fyrirtækisins, fiskvinnsla og skrifstofur eru staðsettar á bryggjunni að Fornubúðum 1 í Hafnarfirði. Hafið fiskverslun er leiðandi á innanlandsmarkaði í sölu á ferskum fiski hvort sem er til neytenda, mötuneyta, grunnskóla eða annarra fiskverslana.

Fiskurinn

Við kaupum fisk beint af fiskmörkuðum og kaupum þann sem veiddur er af smábátum sem róa út daglega og veiða á línu. Fiskurinn er síðan verkaður og meðhöndlaður af okkur sjálfum þar sem notkun véla og tækja er takmörkuð. Það er gert til að tryggja bestu gæðin fyrir viðskiptavini okkar hverju sinni. Í fiskborðum okkar er að finna eitt mesta úrval landsins af tilbúnum fiskréttum til að ofnbaka, steikja eða grilla sem gerir fólki kleift að elda dýrindis máltíð á nokkrum mínútum. Einnig eru borðin ávallt full af ferskasta fiskfangi dagsins sem er tilbúið til meðhöndlunar.

Umhverfismál

Hafið Fiskverslun einsetur sér í allri starfsemi sinni, allt frá kaupum á fisk til framleiðslu og dreifingarfullunninnar vöru til viðskiptavina, að starfa í sátt við umhverfi sitt og náttúru landsins hverju sinni. Með stefnu sinni leitast fyrirtækið við að endurspegla umhverfisvæn sjónarmið í öllum skrefumvirðiskeðjunnar og leggja þar með ríka áherslu á bestu umgengni okkar til verndar umhverfinu og náttúru landsins.

Jafnlaunastefna

Hafið fiskverslun leggur mikla áherslu á að hjá fyrirtækinu starfi ánægðir og árangursdrifnir starfsmenn með skýra ábyrgð og góða fagþekkingu. Með hliðsjón af því meginmarkmiði er stefna fyrirtækisins að gæta jafnréttis í öllum tilfellum og greiða jöfn laun fyrir jafn verðmæt störf án tillits til kynferðis, kynþáttar, aldurs, þjóðernis, trúar eða búsetu.

Gæðastefna

Hafið fiskverslun einsetur sér að framleiða ávallt vöru í réttum gæðum og vera leiðandi ígæðamálum á markaðssvæðum fyrirtækisins. Til að ná þessum markmiðum setur fyrirtækið sér starfsreglur sem byggja á góðum starfsháttum og áhættuþáttagreiningu (HACCP) þar sem öryggi og gæði vörunnar eru í fyrirrúmi. Starfrækt er innra gæðaeftirlit hjá fyrirtækinu. Lögð eru til grundvallar lög og reglugerðir um eftirlit og mat á sjávarafurðum, pökkunarreglur og/eða gæðahandbækur frá söluaðilum eða þær unnar í samráði við þá.

Framúrskarandi hráefni – Topp þjónusta – Sanngjarnt verð